Cod CAEN 0710


Extracția minereurilor feroase

Cod CAEN 0710 - Extracția minereurilor feroase

Această clasă include:

  • extracția minereurilor feroase
  • îmbogățirea și aglomerarea minereurilor feroase

Clasă CAEN 0710 exclude:

  • extracția și prepararea piritelor și pirotinei (cu excepția prăjirii), vezi CAEN 0891