Cod CAEN 0899


Alte activități extractive n.c.a.

Cod CAEN 0899 - Alte activități extractive n.c.a.

Această clasă include:

  • extracția diverselor minerale și materiale:
    • materiale abrazive, azbest, pudre de siliciu fosil, grafit natural, steatit (talc), feldspat etc.
    • asfalt natural, roci asfaltice si bitum solid natural;
    • pietre prețioase, cuarț, mică etc.