Cod CAEN 1104


Fabricarea altor bauturi nedistilate, obținute prin fermentare

Cod CAEN 1104 - Fabricarea altor bauturi nedistilate, obținute prin fermentare

Această clasă include:

  • fabricarea vermutului și a altor băuturi similare

Clasă CAEN 1104 exclude:

  • activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi CAEN 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata) și CAEN 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)