Cod CAEN 2059


Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Această clasă include:

 • fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a hârtiei fotosensibile și a altor materiale fotosensibile neexpuse
 • fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
 • fabricarea gelatinei și a derivatelor sale
 • fabricarea diferitelor produse chimice:
  • peptone, derivați ai peptonelor, alte substanțe proteice și derivatele lor n.c.a.
  • uleiuri și grăsimi modificate chimic
  • materiale folosite la finisarea materialelor textile și a pielii
  • pulberi și paste utilizate la alămire, cositorire, lipire, sudură
  • decapanți pentru metale
  • aditivi pentru cimenturi
  • carbon activat, aditivi pentru lubrifianți, acceleratori pentru prepararea cauciucului, catalizatori și alte produse chimice de uz industrial
  • preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică
  • reactivi complecși de diagnostic și laborator

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea cernelii de scris și desenat

Clasă CAEN 2059 exclude:

 • fabricarea produselor chimice, în vrac, vezi CAEN 2013, CAEN 2014
 • fabricarea apei distilate, vezi CAEN 2013
 • fabricarea altor substanțe chimice organice de bază, vezi CAEN 2014
 • fabricarea cernelii de tipar, vezi CAEN 2030
 • fabricarea adezivilor pe bază de bitum, vezi CAEN 2399