Cod CAEN 2363


Fabricarea betonului

Cod CAEN 2363 - Fabricarea betonului

Această clasă include:

  • fabricarea betoanelor și mortarelor gata preparate precum și a amestecurilor uscate pentru mortare și betoane

Clasă CAEN 2363 exclude:

  • fabricarea cimenturilor refractare, vezi CAEN 2320