Cod CAEN 2370


Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

Cod CAEN 2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

Această clasă include:

  • tăierea, fasonarea și prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcția de clădiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire, etc.
  • fabricarea mobilierului de piatră

Clasă CAEN 2370 exclude:

  • activități în cariere, de exemplu producția de pietre neprelucrate, vezi CAEN 0811
  • producția de pietre de moară, pietre abrazive și produse similare, vezi CAEN 239