Cod CAEN 2446


Prelucrarea combustibililor nucleari

Cod CAEN 2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari

Această clasă include:

  • producerea de uraniu din minereuri
  • topirea și rafinarea uraniului