Cod CAEN 2550


Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

Cod CAEN 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

Această clasă include:

  • forjarea, presarea, matrițarea și laminarea metalului
  • metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metalice prin tratamente termice (sinterizare) sau presare

Clasă CAEN 2550 exclude: