Cod CAEN 3020


Fabricarea materialului rulant

Cod CAEN 3020 - Fabricarea materialului rulant

Această clasă include:

 • fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi și a altor tipuri de locomotive
 • fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane și platforme autopropulsate pentru întreținerea sau repararea căii ferate
 • fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau tramvaie, fără autopropulsie:
  • vagoane de pasageri, vagoane de marfă, vagoane-cisternă, vagoane și platforme cu autodescărcare, vagoane-atelier, vagoane-macara, tendere etc
 • fabricarea de repere speciale pentru locomotive (căi ferate sau linii de tramvai) sau material rulant:
  • boghiuri, axe și roți, frâne și părți ale acestora; cârlige și dispozitive de cuplare, tampoane și părți ale acestora; amortizoare; rame pentru vagoane și locomotive; caroserii; pasaje de conectare etc.

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea de locomotive și vagoneți de mină
 • fabricarea de echipamente mecanice și electromecanice de semnalizare, de siguranță și de control al traficului pentru căile ferate, linii de tramvai, căi navigabile interioare, șosele, parcări, aeroporturi etc.
 • fabricarea banchetelor pentru vagoanele de călători

Clasă CAEN 3020 exclude:

 • fabricarea de șine de cale ferată neasamblate, vezi CAEN 2410
 • fabricarea dispozitivelor de asamblare a liniilor ferate, vezi CAEN 2599
 • fabricarea de motoare electrice, vezi CAEN 2711
 • fabricarea de echipament electric de semnalizare, de siguranță sau de control a traficului, vezi CAEN 2790
 • fabricarea de motoare și turbine, vezi CAEN 2811