Cod CAEN 3511


Producția de energie electrica

Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrica

Această clasă include:

  • activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie recuperabilă

Clasă CAEN 3511 exclude:

  • producția energiei electrice prin arderea deșeurilor, vezi CAEN 3821