Cod CAEN 3530


Furnizarea de abur si aer conditionat

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat

Această clasă include:

  • producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri
  • producerea și distribuția de aer rece
  • producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire
  • producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar