Cod CAEN 4291


Construcții hidrotehnice

Cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice

Această clasă include:

  • construcția de:
    • căi de navigație, porturi și regularizări de râuri, porturi de agrement, ecluze etc.
    • baraje și diguri
  • lucrări de dragare a căilor de navigație

Clasă CAEN 4291 exclude:

  • activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi CAEN 7111