Cod CAEN 4311


Lucrari de demolare a construcțiilor

Cod CAEN 4311 - Lucrari de demolare a construcțiilor

Această clasă include:

  • demolarea clădirilor și a altor structuri