Cod CAEN 4910


Transporturi interurbane de călători pe calea ferata

Cod CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferata

Această clasă include:

  • transportul de călători pe calea ferată utilizând materialul rulant feroviar pe principalele rețele de cale ferată, răspândite pe o zonă geografică extinsă
  • transportul de călători pe căi ferate interurbane
  • activitatea de expoatare a vagoanelor de dormit și a vagoanelor restaurant ca operațiune integrată a societăților de cale ferată

Clasă CAEN 4910 exclude:

  • transportul de călători utilizând sisteme de tranzit urbane și suburbane, vezi CAEN 4931
  • activitățile din terminalele de pasageri, vezi CAEN 5221
  • exploatarea infrastructurii de cale ferată; activități de expoatare a schimbătoarelor de cale (macazuri) și a liniilor ferate secundare, vezi CAEN 5221
  • activitatea de expoatare a vagoanelor de dormit sau a vagoanelor restaurant, atunci când funcționează ca unități distincte, vezi CAEN 5590, CAEN 5610