Cod CAEN 5040


Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Această clasă include:

  • transportul de mărfuri pe fluvii, canale, lacuri și alte căi navigabile interioare, inclusiv în rada și în interiorul Porturilor

Clasă CAEN 5040 exclude:

  • manipularea încărcăturii, vezi CAEN 5224
  • închirierea vaselor sau bărcilor comerciale fără echipaj, vezi CAEN 7734