Cod CAEN 5590


Alte servicii de cazare

Cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare

Această clasă include asigurarea cazării temporare sau de lungă durată în camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenți, lucrători sezonieri și alte persoane.

Această clasă include:

  • locuințe pentru studenți
  • dormitoare școlare
  • cămine muncitorești
  • pensiuni și internate
  • vagoane dormitor