Cod CAEN 5812


Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

Cod CAEN 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

Această clasă include editarea repertoarelor, care sunt protejate sub aspectul formei lor, dar nu și în conținutul lor. Aceste liste pot fi editate în formă tipărită sau în format electronic.

Această clasă include:

  • editarea listelor de adrese
  • editarea carților de telefon
  • editarea altor repertoare sau compendii, cum ar fi compendii de jurisprudență, compendii farmaceutice