Cod CAEN 6190


Alte activități de telecomunicații

Cod CAEN 6190 - Alte activități de telecomunicații

Această clasă include:

  • furnizarea de telecomunicații specializate, cum ar fi operații de urmărire prin satelit, telemetrie și exploatarea stațiilor radar
  • exploatarea stațiilor terminale de satelit și a facilităților anexe, conectate operațional cu unul sau mai multe sisteme de comunicații terestre și capabile de a transmite sau de a recepționa informații de la sateliți
  • asigurarea accesului la Internet prin rețele, care nu sunt în posesia sau sub controlul furnizorului de acces la Internet, cum ar fi accesul la internet prin dial-up etc.
  • asigurarea accesului la telefonie și Internet în unități deschise publicului
  • asigurarea serviciilor telecomunicațiilor prin conexiuni telecom existente:
    • furnizarea de servicii de telefonie prin Internet
  • recomercializarea de servicii de telecomunicații (adică achiziționarea și revânzarea capacității rețelei fără a furniza servicii suplimentare).

Clasă CAEN 6190 exclude: