Cod CAEN 6202


Activități de consultanta in tehnologia informatiei

Cod CAEN 6202 - Activități de consultanta in tehnologia informatiei

Această clasă include planificarea și proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software și tehnologii de comunicații. Serviciile de consultanță pot include și activitatea de pregătire a utilizatorilor.