Cod CAEN 8010


Activități de protectie si garda

Cod CAEN 8010 - Activități de protectie si garda

Această clasă include asigurarea unuia sau a mai multora din următoarele servicii: servicii de gardă și patrulare, ridicarea și livrarea banilor, încasărilor și altor articole de valoare, cu personal și echipament ce protejează proprietățile pe durata tranzitului.

Această clasă include:

  • servicii ale mașinilor blindate
  • servicii ale gărzilor de corp
  • servicii de testări cu poligraful
  • servicii de luare a amprentelor
  • servicii de gardă

Clasă CAEN 8010 exclude:

  • activități de ordine și siguranța publică, vezi CAEN 8424