Cod CAEN 8219


Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat

Cod CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat

Această clasă include o gamă variata de activități de copiere, pregătire a documentelor și activități specializate de secretariat. Activitățile de copiere/imprimare a documentelor incluse aici acoperă doar activități de tipărire într-un număr limitat de exemplare.

Această clasă include:

 • pregătirea documentelor
 • editarea și corectarea documentelor
 • dactilografierea și procesarea de texte
 • servicii suport de secretariat
 • transcrierea documentelor, și alte servicii de secretariat
 • scrierea scrisorilor sau CV-urilor
 • asigurarea închirierii căsuțelor poștale și alte servicii poștale și de corespondență cum ar fi presortarea, scrierea adreselor, etc. (cu excepția publicității directe prin poștă)
 • fotocopierea
 • multiplicarea
 • heliografierea
 • alte servicii de copiere a documentelor (fără asigurarea serviciilor de tipărire, cum ar fi tipărirea offset, tipărirea rapidă, tipărirea digitală, servicii de pre-tipărire

Clasă CAEN 8219 exclude:

 • tipărirea de documente (tipărirea offset, tipărirea rapidă etc.), vezi CAEN 1812
 • servicii de pre-tipărire, vezi CAEN 1813
 • publicitate directă prin poștă, vezi CAEN 7311
 • servicii specializate de stenodactilografiere, ca înregistrarea lucrărilor tribunalelor, vezi CAEN 8299
 • servicii de stenografie publică, vezi CAEN 8299