Cod CAEN 19


Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

Cod CAEN 19 - Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

Grupe ale diviziunii CAEN 19