Cod CAEN 55


Hoteluri și alte facilități de cazare

Cod CAEN 55 - Hoteluri și alte facilități de cazare

Grupe ale diviziunii CAEN 55