Cod CAEN 56


Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

Cod CAEN 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

Grupe ale diviziunii CAEN 56