Cod CAEN 504


Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 504 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Această grupă include transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare, implicând vase care nu sunt adecvate pentru transportul maritim.

Clase ale grupei CAEN 504