Recodificare cod CAEN 2008


Sunteti aici: Home > Recodificare cod CAEN 2008Incepand cu data de 01.01.2008 a intrat in vigoare Ordinul 337 emis de catre Presedintele Institutului National de Statistica privind actualizarea activitatilor din economia nationala - Nomenclatorul CAEN. Societatile comerciale au astfel obligatia de a recodifica lista obiectelor de activitate si de a redacta un act constitutiv actualizat.

Desi Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti nu a precizat un termen limita acordat societatilor comerciale, majoritatea institutiilor statului precum : Primarii, Administratii Financiare, Banci si alte institutii, atat de stat cat si private, cer ca recodificarea sa fie efectuata de catre societatile comerciale in termen de cel mult trei luni de la data intrarii in vigoare a Ordinului.

Pentru aceste motive, in cazul in care ati initiat demersuri pornind de la simpla eliberare a unui certificat constatator pana obtinerea unui credit bancar, ori a unor avize/ autorizatii/ licente, veti fi nevoit sa faceti dovada recodificarii obiectelor de activitate incluse in Actul Constitutiv al societatii dumneavoastra.

Potrivit INS, in aceasta versiune a CAEN se vor gasi patru noi sectiuni, 26 de diviziuni, 48 de grupe si 101 clase in plus fata de versiunea actuala. Aceasta inseamna ca noua codificare este mult mai detaliata si permite ca datele si rapoartele statistice sa aiba o acuratete mult mai mare. Spre exemplu, apare in plus diviziunea „repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor“, care aduce la suprafata activitati ce in vechea versiune ramâneau ascunse. In versiunea actuala a CAEN, aceasta activitate se regaseste in clasele aferente fabricarii echipamentelor, ceea ce poate duce la o interpretare gresita a datelor statistice. „In prezent, firmele se codifica dupa Ordinul nr. 601/2002, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2003. Pentru recodificare firmele trebuie sa plateasca o taxa de 30 de lei. In general insa, modificarea CAEN se face o data cu alte operatiuni care se fac in certificatul de inregistrare“, a precizat Gheorghe Celea, directorul ORC Dolj.

Certificatele de inregistrare ale firmelor se vor preschimba numai in masura in care activitatile principale continute de acestea sunt modificate in noua clasificare. Modificarile de la Oficiul Registrului Comertului (ORC) vor fi efectuate prin cerere de inregistrare, la care se adauga hotarârea adunarii generale a actionarilor care recodifica obiectul de activitate al societatii sau, dupa caz, elimina ori adauga noi clase la obiectul de activitate existent.

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind modificare obiectului de activitate:


 • 1. Cererea de înregistrare (original);
 • 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotarârea adunarii generale a asociatilor actionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv (original);
 • 3. Actul constitutiv actualizat;
 • 4. Daca este cazul, certificatul de înregistrare si anexa/anexele, în original;
 • 5. Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca: - persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1); - persoanele juridice îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaratia-tip (model 2), sau, dupa caz, declaratia-tip (model 3);
 • 6. Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); - împuternicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa îndeplineasca formalitatile legale (original).
 • 7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  • - taxa judiciara de timbru, în original;
  • - timbre judiciare;
  • - taxe de registru;
  • - tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV –a.

linkuri sponsorizate